Spaans voor leraren

495

Les geven van Spaans als vreemde taal: praktische handvaten voor leuke lessen.

  • 24 lesuren
  • lesmateriaal
  • aanwezigheidsdiploma
  • publicaties met ISSN nummer in ons tijdschrift

Inschrijving open tot er geen plek meer is.

Download het lesprogramma:

Curso de didáctica ELE - Español para profesores

Programma, prijs en accommodatie

VIVE LA LENGUA – Spaans voor leraren

Qty/Weken

Categorie:

Beschrijving

Les geven van Spaans als vreemde taal: praktische handvaten voor leuke lessen
Deze cursus is bedoeld voor mensen die les willen geven van Spaans als vreemde taal of die dat al doen maar die nieuwe lesideeën willen opdoen.
Deze cursus verdiept zich in de rol van de leraar voor de klas van Spaans als vreemde taal of als tweede taal.

Het heeft een tweeledig doel:

  • Verdieping en uitwisseling van ervaringen over het lesgeven van fonetica, vocabulaire, de cultuur, de tradities, de gramatica en de literatuur.
  • Oefenen van technieken om lesmateriaal te creëren dat makkelijk bruikbaar is voor Spaanse les, maar die ook toepasbaar zijn voor andere vakken

Cursus Spaans voor leraren. Programma:

Curso de didáctica ELE - Español para profesores

Progamma, prijs en accomodatie

DATA EN TIJDEN:
Van 28 augustus tot en met 2 september 2017
Tijden: 9:30 tot 13:30 (in totaal 24 lesuren)

DIPLOMA:

  • Aanwezigheidsdiploma met een omschrijving van de cursus, de inhoud en de hoeveelheid lesuren
  • Toekennen van een ISSN nummer aan jouw publicatie in ons tijdschrift gespecialiseerd in spaans als tweede taal (het ISSN nummer wordt internationaal erkend)

OPTIONEEL:

INSCHRIJVINGSINSTRUCTIES:
1. Een contante aanbetaling doen of een overboeking van 50 euro of het hele inschrijfbedrag op de rekening van Liceo Hispánico: IBAN: ES79 2100 2386 6502 0007 8365.
Belangrijk: eventuele overboekingskosten zijn voor rekening van de student.

2. Als de betaling van het inschrijfgeld is bevestigd, laat Liceo Hispánico weten dat je een plaats hebt gereserveerd. Vanaf dat moment ben je student aan de school en is je plaats zeker.

3. Het restant van het lesgeld moet voor het begin van de cursus betaald zijn (de 50 euro aanbetaling wordt in mindering gebracht).

4. In het geval je je reservering annuleert, krijg je je inschrijfgeld terug, met uitzondering van 50 euro administratiekosten. Als de cursus eenmaal is begonnen kun je niet meer annuleren en krijg je geen inschrijfgeld meer terug.

Vraag ons om hulp:contacta con la escuela.

VIVE LA LENGUA – Spaans voor leraren