Onze School

Liceo Hispánico is een school die zich gespecialiseerd in het onderwijzen van het Spaans als tweede en als vreemde taal. Het voornaamste doel van onze school is het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs met een efficiënte methode waarin de behoeften van de student primeren en waarin we zorgen voor een combinatie van lessen in het klaslokaal en activiteiten erbuiten.
Alles wat een student nodig heeft, bevindt zich in de buurt van onze school, gelegen in het centrum van Cáceres. In Calle Parras 47 ichtbij het historische gedeelte, bushaltes en restaurants en middenin het commerciële hart en de uitgaansbeurt.
We beschikken over verscheidene aula’s, een polyvalente zaal (audiovisueel materiaal, computers met gratis internetverbinding, projecties, enzovoort.), docentenruimte, kantoren, toiletten en daarbovenop een bibliotheek/videotheek waaruit de student materiaal zal mogen ontlenen die ondersteunend is bij zijn cursus tijdens zijn verblijf in Spanje.
We beschikken ook over Wi-Fi waarvan de studenten, die hun eigen laptop meenemen, gebruik kunnen maken.
In het Liceo Hispánico staan we achter het idee dat de internationale sfeer in de klassen een extra element is dat bijdraagt tot het leren van de taal. Zo zorgt dit ervoor dat het gebruik van het Spaans onmisbaar wordt om te communiceren, zowel in de klas als met andere studenten uit verschillende landen.
In onze school zal de student de mogelijkheid hebben om Spaans te leren en terzelfdertijd vrienden te maken, de Spaanse cultuur te leren kennen en plezier te hebben. Omdat dit effectief zo zou zijn, organiseert de school verschillende activiteiten buiten de lesuren waarbij het de bedoeling is om wat ze in de lessen geleerd hebben in de praktijk om te zetten. Zo worden ze vertrouwd met de taal, leggen ze contact met hun medestudenten en andere mensen en geraken ze geïntegreerd in de Spaanse samenleving.

Als u meer wilt weten, check de onderstaande links.

Ontdek onze schoolDe methode die we uitgevoerd in Hispanic Liceo is gebaseerd op het verwerven van vaardigheden door studenten, zoals vermeld in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. In onze lessen gaan we uit van het idee dat de student heeft een reeks van leren pre-taal om de verwerving van nieuwe taalvaardigheden te vergemakkelijken. Het is daarom noodzakelijk dat de sessies zijn gevarieerd en gericht op alle facetten van de taal (grammatica, woordenschat, cultuur, fonetiek, pragmatiek, intercultureel, enz..). Zowel de student zal:

 • Zich vlot te kunnen ontplooien in verschillende situaties
 • Misverstanden of het verlies van zelfvertrouwen te vermijden
 • Het communicatief doel (overtuigen, amuseren, enzovoort.) in verschillende situaties te bereiken.
 • De verschillende structuren van de taal te onderscheiden
 • De Spaanse cultuur te leren kennen.Voor de algemene cursussen van het Liceo Hispánico hebben we zes niveaus in overeenstemming met hetgeen het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voorschrijft voor talen. In ieder niveau worden een reeks algemene objectieven nagestreefd die als volgt worden omschreven:

A1

Met het eerste niveau zal je in staat zijn om:

 • Vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften te begrijpen en te gebruiken.
 • Zichzelf aan anderen voor te stellen en vragen te stellen en te beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
 • Op een simpele wijze te reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Met het tweede niveau zal je in staat zijn om:

 • Zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Te communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

B1

Met het derde niveau zal je in staat zijn om:

 • De belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
 • Zich te redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
 • Een eenvoudige lopende tekst te produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
 • Een beschrijving te geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen te geven voor meningen en plannen.

B2

Met het vierde niveau zal je in staat zijn om:

 • De hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Zo vloeiend en spontaan te reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt.
 • Duidelijke, gedetailleerde teksten te produceren over een breed scala van onderwerpen; om een standpunt over een actuele kwestie uiteen te zetten en daarbij in te gaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Met het vijfde niveau zal je in staat zijn om:

 • Een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten te begrijpen en de impliciete betekenis te herkennen.
 • Zichzelf vloeiend en spontaan uit te drukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
 • Flexibel en effectief met taal om te gaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
 • Een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen te produceren en daarbij gebruik te maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Met het laatste niveau zal je in staat zijn om:

 • Vrijwel alles wat je hoort of leest gemakkelijk te begrijpen.
 • Informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samen te vatten, te argumenteren, te reconstrueren en hiervan samenhangend verslag te doen.
 • Zichzelf spontaan, vloeiend en precies uit te drukken en hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties te onderscheiden.
 • Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)


Los van de algemene doelstellingen die bepaald werden voor elk niveau, werden ook een reeks specifieke doelstellingen vastgelegd in de verschillende cursussen dat het Liceo Hispanico aanbiedt. Deze doelstellingen kun je terugvinden in de verschillende studieplannen die door de student ingekeken kunnen worden.


Liceo Hispánico lessen zijn gevarieerd en hebben een maximum van tien studenten. Sessies duren 55 minuten en elk is gericht op het verwerven van een ander rechtsgebied. Het wordt meestal gehouden in de ochtend, toen de middag school organiseert meestal activiteiten voor studenten om de opgedane kennis in praktijk te brengen.
Vroeg in de loop van de leraar vragenlijst duurt leerlingen het vaststellen van hun leerbehoeften zijn, zodat we kunnen richten op specifieke klassen of om specifiek materiaal naar bepaalde vaardigheden zelfstandig te verwerven.
De materialen die zijn echt en eigen werk, het resultaat van de faculteit reflectie en studie van de behoeften van de studenten. Zijn gevarieerd en aantrekkelijk, zodat studenten niet het gevoel dat ze moeten doen in de klas oefeningen die ik kon zelfstandig doen, maar het gevoel dat niet de tijd en leer.
Aangekomen bij de school, en als de leraar nodig acht, zullen de studenten een niveautest (mondeling en schriftelijk) doen om te bepalen welke koers moet worden opgenomen. Als na een tijdje de student bepaalt dat het niveau niet aan uw wensen, dan kunt u altijd veranderen als er open verzoekende level cursussen.


Op het einde van de cursus zal de student een diploma krijgen waar het behaalde niveau en het aantal gevolgde uren op vermeld zal staan. Bovendien zullen studenten die een cursus van lange duur gevolgd hebben een certificaat verkrijgen met informatie over hun vooruitgang tijdens de cursus en het bereikte niveau van de verschillende vaardigheden verworven.


MIRKO PIZZULLI
Manager – Directeur
Mirko stichtte samen met Clara het Liceo Hispánico in 2010. Hij studeerde marketing, economie en vreemde talen en is expert in promotie en bedrijfsbeheer.
Gedurende vele jaren heeft hij zich gewijd aan het kwaliteitsbeheer in Italiaanse bedrijven en daarop is een groot deel van zijn werk in de school nu gebaseerd. Hij is goed in het organiseren van werkgroepen en internationale mobiliteitsprogramma’s en zorgt voor een aangename sfeer op de werkvloer.

Clara_Director of Academic areaCLARA POMET
Academisch directeur
Clara stichtte samen met Mirko het Liceo Hispánico in 2010. Daarvoor heeft ze gewerkt als docente Spaans in Italië, Spanje en Portugal. Ze studeerde Spaanse filologie en heeft een master in het onderwijzen van het Spaans als vreemde taal. Ze is gespecialiseerd in het opleiden van leerkrachten en houdt zich bezig met het vervaardigen van didactisch en promotioneel materiaal.

Little Lic Best FriendLITTLE LIC
Kid’s vriend
Little Lic begon aan het Liceo Hispanico in 2015. Play, concurreren en spreekt meerdere talen. Hij houdt ervan om mensen te helpen.

Vakgroep: Nieves Saras, Lara Escobar.
Secretariaat: Rosa Caballero.
Docenten: Carmen Amaya, David Iglesias, Lara Escobar, Micaela González, Nieves Saras, Paloma Sánchez, Puri García.

 

De docenten van het Liceo Hispánico zijn specialisten in het onderwijzen van het Spaans als vreemde taal. Met een postgraduaat op zak en met ervaring in het onderwijzen van het Spaans aan niet-moedertaalsprekers zijn ze meer dan bekwaam om hun taak als docent te volbrengen. Bovendien zijn het dynamische en extraverte persoonlijkheden die steeds weer hun best doen om een leuke sfeer te creëren op het werk en tijdens de lessen.
Door de groepen klein te houden, kunnen we aandacht schenken aan de specifieke noden van de studenten en verzekeren we dat het individueel verwerven van bepaalde competenties niet lijdt onder het krijgen van les in groepsverband.
Enerzijds hebben we het personeel van de school waar de docenten deel van uitmaken, anderzijds kan Liceo Hispánico ook rekenen op de hulp van heel wat specialisten uit verschillende vakgebieden (kunst, geschiedenis, literatuur, geneeskunde, toerisme, jurisdictie, onderwijs, enzovoort.) Allemaal mensen die bereidt zijn hun kennis te delen en aanvullende colleges te geven over verschillende thema’s gedurende het ganse academische jaar.

OVERIGE

Gerardo: Grafisch ontwerper

Theodore: Webmaster