Intensief Spaanse cursussen

We hebben al gesproken over waarom Cáceres de beste plaats is om Spaans in Spanje te leren. Hier stellen we de intensieve cursussen Spaans voor die het meest in trek zijn bij studenten die op eigen initiatief zijn gekomen (als je het idee hebt om een groep mensen te vergezellen, kom dan naar deze sessie, lees anders verder).

ELE ALGEMENE CURSUSSEN

Ze zijn ontworpen voor het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden en zijn geschikt voor gelijk wel type student. Kies de cursus die je wenst en krijg tot 25 uren les in de week. Onze klassen in groep maken het mogelijk om snel bij te leren in een algemene omgeving terwijl onze ‘One to One’ klas de docenten toelaat op zich te focussen op de specifieke noden of interesses van de student.

Spaanse – Individuele lessen

De individuele lessen (1 docent en 1 student) geven enerzijds aan de student de mogelijkheid om concretere vragen te stellen en zorgen er anderzijds voor dat de docent zich meer kan focussen op despecieke, vooraf bepaalde doelen. Zo wordt het manier van leren een snel een effectief proces.

Prijzen

Elk uur bestaat uit 55 minuten les en 5 minuten rust. Als de student om wat voor reden dan ook een les niet kan bijwonen, biedt LICEO HISPANICO de mogelijkheid om deze te recupereren, met voorafgaande schriftelijke kennisgeving ten minste 72 uur van tevoren.

Spaanse Groepslessen

Algemene lessen waarin gewerkt wordt aan alle vaardigheden (mondeling begrijpen/uitdrukken en schriftelijke begrijpen/uitdrukken). Kies tussen 4 en 10 uur in de week indien je geleidelijk aan wilt bijleren of tussen 16 en 25 uur in de week als je in een sneller tempo wilt bijleren.
*Wanneer het aantal studenten minder dan 3 bedraagt, worden de lessen als semi-individueel beschouwd en zullen ze 50% van de uren krijgen i.p.v. de 100% die ze hebben in groep.

Prijzen

Maximaal 8 leerlingen per klas. Wanneer het aantal deelnemers minder is dan 3 studenten, zal LICEO HISPÁNICO 50% van de uren lesgeven als individuele of semi-individuele lessen in plaats van 100% als groepsles, zonder extra kosten.

ELE GESPECIALISEERDE CURSUSSEN

Voorbereiding DELE-examen.

Prijs: 40 euro / uur
Individuele lessen
Lesmateriaal inclusief

ELE examenvoorbereiding

Deze cursus is speciaal ontworpen opdat studenten zouden slagen voor het examen van Spaans als Vreemde Taal (DELE) uitgegeven door het Cervantes Instituut. Na het afleggen van dit examen verkrijgen ze een diploma dat hun niveau officieel vastlegt. Het Liceo Hispánico bereidt deze studenten voor om de slaagkansen op gelijk welk niveau te verhogen en zelfs te garanderen.


MÉTODO Lengua-Habilidad® - LICEO HISPÁNICO.

VIVE LA LENGUA – Intensief  Spaans Cursussen in Cáceres

mei 23, 2018